Ποιμενικοι Κεντρικης Ασιας, Ciobanesc de Asia Centrala, Central Asian Shepherd Dog,Středoasijský pastevecký pes, Turkmenský Alabaj, Közép-ázsiai Juhászkutyák; Owczarek Srodkowoazjatycki, Central Asian Ovcharka, Drok, Среднеазиатская овчарка, Pastore dell´Asia Centrale, Sage Mazandarani, Sredneasiatskaia Ovtcharka, Stredoázijský ovčiak, Mittelasiatischer Owtscharka, Central Asian Shepherd, Ovcharka , Central Asian Shepherd Dog , Zentralasiatischer Owtscharka, Alabai, Alabay, Alabaj, CAO, OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI

WE ARE PLANNING VERY INTERESTING CONNETIONS IN 2020 !!!

Welcome!
I am pleased to introduce you to my kennel Medzhal Ala, which is located in the Czech Republic in city Liberec.

 

The country of origin of this breed is Russia. Since I know the Russian language, so since 2000 I watch all the information regarding this breed, especially on the Russian website. I also do different statistics about dogs, litters, combinations, dogs, pedigrees, blood lines etc.

The Central Asian Owtscharka is of a quiet temperament, ideal as a family dog, sheep farm, horse ranch, premises (as a guard dog), but also for exhibitions or as a family dog!

 

We offer puppies from our kennel only good hands to the doghouse with garden. We prefer the personal visit of a puppy with us. At the request of the new puppy owner, we can also show the puppy via messenger or Skype (online) and send it to the destination.

 

We also offer stud dogs-males.

 

👉 !!!  Sometimes we also have puppies (offspring) from our dog boys. These puppies are a charge for mating with them. These puppies are born in another kennel and have no nickname Medzhal Ala !!!

This breed has become my passion...

Edita Voplakal

Central Asian Shepherd Dog puppies, Mitterasiatischer Owschaka Welpen

Planned puppies

in Medzha Ala

Herzlich willkommen!
Ich freue mich, Ihnen meinen Zwinger Medzhal Ala vorstellen zu können, der sich in der tschechischen Stadt Liberec ( Reichenberg ) befindet.

 

Das Ursprungsland dieser Rasse ist Russland. Da ich die russische Sprache kenne, schaue ich mir seit 2000 alle Informationen zu dieser Rasse an, insbesondere auf der russischen Website. Ich mache auch verschiedene Statistiken über Hunde, Würfe, Kombinationen, Hunde, Stammbäume, Blutlinien usw.
Für den Fall, dass Sie nicht mehr weiterkommen möchten

 

Der Zentralasiatische Owtscharka ist von ruhigem Temperament, ideal als Familienhund, Schäferei, Pferderanch, Räumlichkeiten (als Wachhund), aber auch für Ausstellungen oder als Familienhund!

 

Wir bieten Welpen aus unserem Zwinger nur gute Hände zur Hundehütte mit Garten. Wir bevorzugen den persönlichen Besuch eines Welpen bei uns. Auf Wunsch des neuen Welpenbesitzers können wir den Welpen auch per Messenger oder Skype (online) zeigen und an das Ziel senden.

 

Wir bieten auch Deckrüden.

👉 !!! Manchmal haben wir auch Welpen (Nachkommen) von unseren Hundejungen. Diese Welpen sind eine Gebühr für die Paarung mit ihnen. Diese Welpen sind in einem anderen Zwinger geboren und haben keinen Spitznamen Medzhal Ala !!!
 

Diese Rasse ist meine Leidenschaft geworden ...

FOLLOW ME

  • YouTube Social  Icon

© by Medzhal Ala 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now